top of page

Konflikt:
Känslan av magont och ångest eller kunskapen i att hantera oenigheter och blockeringar.

19 maj 2022

Kostnad

11 000 kr ex moms

07:00

Kurslängd

2 dagar

Konflikt:
Känslan av magont och ångest eller kunskapen i att hantera oenigheter och blockeringar.

Denna kurs är för dig som får ett stort känslomässigt påslag och upplever obehag inför konfrontativa situationer och svåra dialoger där parterna inte är överens. Så egentligen en kurs för alla.

Kursen är uppbyggd i fyra moduler under två intensiva dagar där vi tillsammans utforskar och lär oss att hantera konflikter och konfrontativa situationer.
Vi går igenom konfliktens ABC, Ser vad forskningen har att säga och hur detta är applicerbart på vår vardag. Såväl i yrket som i våra relationer. Kursen består även av en del praktiska moment där du och övriga deltagare praktiskt får uppleva och träna på att hantera olika situationer och dra lärdom av dessa.

Kursinnehåll:

- Vad är en konflikt?
- Vad har känslor med saken att göra? Och har de någon nytta?
- Fördelningsproblematik.
- Förväntningar och förståelse?
- Eskalering eller nedtrappning. Finns det andra vägar?
- Konsekvenshantering
- Hot och härskartekniker
- Konstruktiv förhandling vi fördelningskonflikter.
- De-eskalerande beteenden vid svåra samtal
- Massor med praktisk övning och träning. ( Där vi också har roligt tillsammans )

Fredrik Petterson

Fredrik Petterson

Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. 

Utbildad UGL handledare sedan 2001  och har genomfört ett femtiotal kurser.

Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk beredskapsträning och avlastningsamtal.
Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram på direkt nivå. 

bottom of page